Social Profile là gì?

Là các mạng xã hội trên thế giới gồm nhiều trang website nổi tiếng như Facebook, Twitter, Linkedin, Pinterest… với mục đích dành cho người dùng tương tác với nhau hoặc khai báo thông tin gọi là Social Profile.

Blog 2.0 là gì?

Blog 2.0 là hệ thống blog được thiết kế và xây dựng trên các nền tảng của 1 số website nổi tiếng, với mục đích tạo các blog cá nhân hay blog doanh nghiệp như hệt 1 website kinh doanh hay chia sẻ.

Kiến thức nổi bật

Tin nổi bật